Deze derde bundel (2001), uitgegeven door Boekhandel/uitg. Roelants/voorheen de Oude Mol werd van een flaptekst voorzien door de dichter Victor Vroomkoning. Hij zegt het volgende: “Harry M.P. van de Vijfeijke (Waalre, 1946) blikt in zijn poezie weliswaar melancholisch terug naar de ongebroken gelukzaligheid van de jeugd, het intieme erf, het verleden (“en alles weemoed als men het mij vroeg”), maar vindt in het hier en nu wel degelijk ook inspiratie (“het grote woord is lente”). Hij herkent, omdat hij nog kent. Hij weet wat hij mist, dus ook wat hij nog heeft, zijn geliefde bijvoorbeeld (”mijn oog vleest vast aan je”). Hij is toch vooral een generatiedichter, een man die zich in zijn verzen verbindt met zijn familie, zijn gezin. Generaties zijn als seizoenen: ze wisselen elkaar in een eeuwig te eerbiedigen ritme af. In die zin zijn de verzen van van de Vijfeijke - gesteld soms in gewijde taal - religieus te noemen. De toon van de gedichten is weemoedig, zonder zwaar te worden. Een vleugje filosofie, een snipper zelfspot, houden de ontroering licht. De dichter is de chroniqueur van zijn eigen private leven in een klein gehouden wereld. ’s Zomers zit hij in zijn wei, sabbelt op het gras, beziet de eeuwige natuur, ’s winters schaatst hij (“de nieuwe boer, de schaatser”) almaar rond. De dichter is een koe, herkauwt betekenisvolle momenten uit zijn micro-cosmos. In zijn hoofd zingt de tijd rond, in zijn vers zet hij die stil”.

Het aantal gedichten in “Het heeft verband” is 53.

ISBN: 
90-7424-107-7